Vyhraj kávovar Siemens s ročnou zásobou mlieka do kávy!

Maresi vám prináša súťaž o 12x plnoautomatické espresso Siemens EQ.3 S500 s ročnou zásobou mlieka Maresi do kávy. Jediné, čo musíte urobiť pre zapojenie sa do súťaže, je kúpiť si aspoň jednu fľašku Maresi mlieka, vyplniť náš súťažný formulár s údajmi z bločka z n ákupu mlieka a jeden z dvanástich plnoautomatických kávovarov môže byť váš.

Ako sa môžete zapojiť do súťaže?

Súťaž trvá od 15. 09. 2018 do 15. 11. 2018  na území Slovenskej republiky. V tomto čase je potrebné kúpiť mlieko Maresi (ktorékoľvek jedno mlieko Maresi: 250g Maresi Original, 250g Maresi Light, 250g Maresi Bio, 500g Maresi Original) a vyplniť súťažný formulár:

Koľko je to ročná zásoba Maresi mlieka do kávy?

Odporúčaná dávka Maresi mlieka do kávy je presne 10 gramov. Pýtate sa, ako zmerať zakaždým presne 10 gramov mlieka Maresi? Jednoducho, použite náš originálny Maresi kalíštek na mlieko. Je vyrobený špeciálne preto, aby ste si vo svojej káve vychutnali presne 10 gramov mlieka Maresi. Výhercovia ku kávovarom Siemens vyhrajú aj ročnú zásobu mlieka do kávy spolu s dvoma originál kalíštekmi na Maresi mlieko. Je to presne 15 fliaš 500 gramového mlieka. Toto by Vám malo vydržať na dve kávy s mliekom Maresi každý deň, počas jedného roka. Mlieko Maresi je však také chutné, že vám to garantovať nemôžeme :-)

Spoznajte novinku od Siemens plnoautomatický kávovar EQ.3

Chcete si dať doma cappuccino ako z kaviarne? Siemens má pre Vás riešenie: nový plnoautomatický kávovar EQ.3. Dokonalý model pre každého, kto zatúži po sofistikovanom zážitku. EQ.3 ponúka pôsobivý a jedinečný systém sensoFlow pre maximálnu chuť a nadštandardné pohodlie. S funkciami coffeeDirect a oneTouch dokážete napeniť mlieko a vyrobiť kávu stlačením jedného tlačidla. Dokonalá káva úplne jednoducho!

Siemens EQ.3 môže byť teraz Váš aj s ročnou zásobou mlieka Maresi!

Pýtate sa ako? Stačí sa zapojiť do našej súťaže, kúpiť aspoň jedno balenie Maresi mlieka (250g alebo 500g balenie), vyplniť formulár a ste zaradení do žrebovania o plnoautomatický kávovar Siemens TI305206RW v hodnote 699€ s ročnou zásobou mlieka Maresi a dvomi originálnymi kalíštekmi Maresi na mlieko. V hre nie je jeden, ale hneď dvanásť kávovarov s ročnou zásobou mlieka Maresi, aby Vaša šanca vyhrať bola vyššia! Z účastníkov, ktorí riadne vyplnia celý formulár, budú vyžrebovaní dvanásti výhercovia, ktorí získajú plnoautomat Siemens EQ.3 S 500 s ročnou zásobou mlieka Maresi. A kedže chceme urobiť radosť viacerým z vás, šancu vyhrať má aj ďalších 50 súťažiacich. Tých totiž odmeníme ročnou zásobou mlieka Maresi s dvoma originálnymi kalíštekmi na Maresi mlieko do kávy!

kavovar siemens

formulár:

X Súťaž je ukončená.
Výhercov budeme kontaktovať.

údaje z bločku:

Ak Váš blok obsahuje iba hodiny a minúty, pri sekundách zadajte 00

Základná informácia o ochrane osobných údajov

Vaše osobné údaje uvedené a získavané na základe tohto formuláru na účely zapojenia sa do spotrebiteľskej súťaže „Zahraj si s Maresi o Siemens!“ (ďalej len „súťaž“) sú spracúvané spracovateľskými činnosťami v informačných systémoch, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť, MARESI Foodbroker, s.r.o., so sídlom Viktorínova 1, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 5289/B, IČO: 31 352 936 (ďalej len „organizátor“) a to na účely evidencie záujemcov a účastníkov spotrebiteľskej súťaže, vyžrebovania výhercov spotrebiteľskej súťaže a zabezpečenia doručenia výhry výhercom a na účely priameho marketingu

Vyplnením tohto formuláru potvrdzujete, že v spojení s Vašou účasťou v súťaži, Vám bola poskytnutá základná informácia o ochrane Vašich osobných údajov a bola Vám poskytnutá možnosť oboznámiť sa s rozšírenou informáciou o ochrane osobných údajov.

Máte právo na poskytnutie informácií ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich výmaz za podmienky, že sa spracúvali nezákonne, právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov za podmienky, že sa spracúvali nezákonne, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a právo namietať proti spracúvaniu na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov na účely Vašej účasti v súťaži sú k dispozícii v podmienkach súťaže na tejto internetovej stránke.

Stručné podmienky súťaže

 • Organizátor súťaže je Maresi Foodbroker s.r.o.
 • Pre účasť v  súťaži si zákazník po nákupe v v ktoromkoľvek obchode na území Slovenskej republiky aspoň jedného produktu Maresi (ktorékoľvek jedno mlieko Maresi: 250g Maresi Original, 250g Maresi Light, 250g Maresi Bio, 500g Maresi Original), uchová doklad z registračnej pokladne k takémuto nákupu a zaregistruje sa prostredníctvom súťažného formulára.
 • Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť každý zákazník organizátora, ktorý v čase trvania spotrebiteľskej súťaže splní nasledovné podmienky:
  • zaregistruje sa na webovej adrese www.maresi.sk/sutaz prostredníctvom formuláru, v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, údaje z dokladu (dátum nákupu, čas nákupu, DKP - daňový kód pokladnice). Doklad si uchová pre overenie nároku na výhru. Zákaz ník sa takýmto spôsobom môže zaregistrovať do súťaže viac krát (neobmedzene), vždy však s novým nákupom minimálne jedného výrobku organizátora.
  Splnením uvedených podmienok sa zákazník organizátora stane účastníkom spotrebiteľskej súťaže a bude zaradený do žrebovania o výhry v spotrebiteľskej súťaži.
  Každý zákazník organizátora sa môže zapojiť do spotrebiteľskej súťaže aj viackrát.
 • Súťaž začína 15. 09. 2018 a končí 15. 11. 2018
 • Hlavná cena je 12x Plnoautomatické espresso Siemens s ročnou zásobou mlieka do kávy Maresi a dvomi originálnymi kalíštekmi Maresi.
 • Vedľajšia cena je 50x ročná zásoba mlieka do kávy Maresi s dvomi originálnymi kalíštekmi Maresi.
 • Výhercovia hlavnej ceny budú dvanásti a výhercovia vedľajšej ceny budú päťdesiati. Všetci výhercovia budú vyžrebovaní do 30 dní odo dňa ukončenia súťaže, výhercov budeme kontaktovať na zaregistrovanom telefónnom čísle.
 • Spotrebiteľskej súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 (osemnásť) rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
 • Každý účastník sa zúčastňuje spotrebiteľskej súťaže s poučením, kedy v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka nie je možné vymáhať výhry súdnou cestou. Za žiadnu z výhier zaradených do spotre biteľskej súťaže nie je možné požadovať finančnú náhradu.
 • Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohoto zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.
 • Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa spotrebiteľskej súťaže, podľa vlastného uváženia spoločne s právom kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž, alebo zmeniť jej podmienky v zmysle zákonných ustanovení.

plné znenie pravidiel