Vyhraj kávovar Siemens s ročnou zásobou mlieka do kávy!

Maresi vám prináša súťaž o 15x plnoautomatický espresso kávovar Siemens EQ.500 Classic s ročnou zásobou mlieka Maresi do kávy. Jediné, čo musíte urobiť pre zapojenie sa do súťaže, je kúpiť si aspoň jednu fľašku Maresi mlieka, vyplniť náš súťažný formulár s údajmi z bločka z nákupu mlieka a jeden z pätnástich plnoautomatických kávovarov môže byť váš.

Ako sa môžete zapojiť do súťaže?

Súťaž trvá od 1.8.2020 do 31.10.2020 na území Slovenskej republiky. V tomto čase je potrebné kúpiť mlieko Maresi (ktorékoľvek jedno mlieko Maresi: 250 g Maresi Original, 250 g Maresi Light, 250 g Maresi Bio, 500 g Maresi Original, 700 g Maresi Original) a vyplniť súťažný formulár:

Koľko je to ročná zásoba Maresi mlieka do kávy?

Odporúčaná dávka Maresi mlieka do kávy je 10 gramov. Je to presne jeden Maresi kalíštek, ktorý je vyrobený špeciálne pre to, aby ste si vo svojej káve vychutnali presne 10 gramov mlieka Maresi.
Výhercovia ku kávovarom Siemens vyhrajú aj ročnú zásobu mlieka Maresi do kávy. Je to presne 15 fliaš 500 gramového mlieka Maresi. Toto by Vám malo vydržať na dve kávy s mliekom Maresi každý deň, počas jedného roka. Mlieko Maresi je však také chutné, že Vám to garantovať nemôžeme :-)

Spoznajte plnoautomatický kávovar EQ.500 Classic od Siemens

Chcete si dať doma cappuccino ako z kaviarne? Siemens má pre Vás riešenie: plnoautomatický kávovar EQ.500 Classic. Dokonalý model pre každého, kto zatúži po sofistikovanom zážitku. S jedinečným systémom iAroma plne automatické kávovary Siemens vždy vyrábajú nápoje najvyššej kvality. Súhra medzi odolným keramickým mlynčekom ceramDrive, inteligentným ohrievačom, inteligentnou vodnou pumpou a vyspelou sparovacou jednotkou vytvára technickú dokonalosť od kávového zrna po pohár lahodnej kávy. Bez ohľadu na to, po akej kávovej špecialite túžite - latte macchiato, cappuccino alebo silné espresso - vďaka funkcii oneTouch vám plne automatický kávovar pripraví skvelý pôžitok z kávy na jedno stlačenie tlačidla - tak jednoduché to je!

Siemens EQ.500 Classic môže byť teraz Váš aj s ročnou zásobou mlieka Maresi!

Pýtate sa ako? Stačí sa zapojiť do našej súťaže, kúpiť aspoň jedno balenie Maresi mlieka 250 g, 500 g alebo 700 g balenie, vyplniť formulár a ste zaradení do žrebovania o plnoautomatický kávovar SIemens TP503R09 v hodnote 779€ s ročnou zásobou mlieka Maresi. V hre nie je jeden, ale hneď pätnásť kávovarov s ročnou zásobou mlieka Maresi, aby Vaša šanca vyhrať bola vyššia! Z účastníkov, ktorí riadne vyplnia celý formulár, budú vyžrebovaní pätnásti výhercovia, ktorí získajú plnoautomat Siemens EQ.500 Classic s ročnou zásobou mlieka Maresi. A kedže chceme urobiť radosť viacerým z vás, šancu vyhrať má aj ďalších 50 súťažiacich. Tých totiž odmeníme ročnou zásobou mlieka Maresi!

kavovar siemens

formulár:

X Súťaž je ukončená.
Výhercov budeme kontaktovať.

údaje z bločku:

Základná informácia o ochrane osobných údajov

Vaše osobné údaje uvedené a získavané na základe tohto formuláru na účely zapojenia sa do spotrebiteľskej súťaže „Zahraj si s Maresi o Siemens!“ (ďalej len „súťaž“) sú spracúvané spracovateľskými činnosťami v informačných systémoch, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť, MARESI Foodbroker, s.r.o. so sídlom Viktorínova 1, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 5289/B, IČO: 31 352 936 (ďalej len „organizátor“) a to na účely evidencie záujemcov a účastníkov spotrebiteľskej súťaže, vyžrebovania výhercov spotrebiteľskej súťaže a zabezpečenia doručenia výhry výhercom a na účely priameho marketingu

Vyplnením tohto formuláru potvrdzujete, že v spojení s Vašou účasťou v súťaži, Vám bola poskytnutá základná informácia o ochrane Vašich osobných údajov a bola Vám poskytnutá možnosť oboznámiť sa s rozšírenou informáciou o ochrane osobných údajov.

Máte právo na poskytnutie informácií ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich výmaz za podmienky, že sa spracúvali nezákonne, právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov za podmienky, že sa spracúvali nezákonne, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a právo namietať proti spracúvaniu na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov na účely Vašej účasti v súťaži sú k dispozícii v podmienkach súťaže na tejto internetovej stránke.

Stručné podmienky súťaže

 • Organizátor súťaže je Maresi Foodbroker s.r.o.
 • Pre účasť v  súťaži si zákazník po nákupe v v ktoromkoľvek obchode na území Slovenskej republiky aspoň jedného produktu Maresi (ktorékoľvek jedno mlieko Maresi: 250 g Maresi Original, 250 g Maresi Light, 250 g Maresi Bio, 500 g Maresi Original, 700 g Maresi Original), uchová doklad z registračnej pokladne k takémuto nákupu a zaregistruje sa prostredníctvom súťažného formulára.
 • Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť každý zákazník organizátora, ktorý v čase trvania spotrebiteľskej súťaže splní nasledovné podmienky:
  • zaregistruje sa na webovej adrese www.maresi.sk/sutaz prostredníctvom formuláru, v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, údaje z dokladu (dátum nákupu, čas nákupu, DKP - daňový kód pokladnice). Doklad si uchová pre overenie nároku na výhru.
  • Zákazník sa takýmto spôsobom môže zaregistrovať do súťaže viac krát (neobmedzene), vždy však s novým nákupom minimálne jedného výrobku organizátora.
  • Splnením uvedených podmienok sa zákazník organizátora stane účastníkom spotrebiteľskej súťaže a bude zaradený do žrebovania o výhry v spotrebiteľskej súťaži.
  • Každý zákazník organizátora sa môže zapojiť do spotrebiteľskej súťaže aj viackrát.
 • Súťaž začína 1.8.2020 a končí 31.10.2020
 • Hlavná cena je 15 x Plnoautomatické espresso Siemens s ročnou zásobou mlieka do kávy Maresi.
 • Vedľajšia cena je 50x ročná zásoba mlieka do kávy Maresi .
 • Výhercovia hlavnej ceny budú pätnásti a výhercovia vedľajšej ceny budú päťdesiati. Všetci výhercovia budú vyžrebovaní do 30 dní odo dňa ukončenia súťaže, výhercov budeme kontaktovať na zaregistrovanom telefónnom čísle.
 • Spotrebiteľskej súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 (osemnásť) rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
 • Každý účastník sa zúčastňuje spotrebiteľskej súťaže s poučením, kedy v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka nie je možné vymáhať výhry súdnou cestou. Za žiadnu z výhier zaradených do spotrebiteľskej súťaže nie je možné požadovať finančnú náhradu.
 • Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohoto zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.
 • Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa spotrebiteľskej súťaže, podľa vlastného uváženia spoločne s právom kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž, alebo zmeniť jej podmienky v zmysle zákonných ustanovení.

plné znenie pravidiel